Sale!

Bộ lưới làm chân chip cho CPU Macbook 4th/5th/6th/7th/8th/9th Generation SR32S/SRGM9/G31428/SR2EN/SR23G/SR2C4/300 series

3.995.000 

Bộ lưới làm chân chip cho CPU Macbook 4th/5th/6th/7th/8th/9th Generation SR32S/SRGM9/G31428/SR2EN/SR23G/SR2C4/300 series

Description