Giới thiệu

TIN HỌC CHÍ CÔNG

Lĩnh vực hoạt động:

  1. Đào tạo KTV sửa chữa Laptop – Macbook – PC – VGA
  2. Cung cấp tool sửa chữa
  3. Cung cấp IC Laptop, Macbook, PC và Vga
  4. Viết sách giải pháp học sửa chữa Laptop – Macbook – PC – VGA

Thời gian hoạt động

  • Từ năm 2015 đến nay
  • Kinh nghiệm chuyên viên dạy học và sửa chữa mainboard 14 năm

Ở đâu có ý chí ở đó có con đường

Ở đâu có con đường ở đó có tương lai

Ở đâu có tương lai ở đó có cuộc sống

X