LỚP TỔNG HỢP LAPTOP – MACBOOK TRỰC TIẾP

Buổi học laptop

 • Ôn lại ĐTCB ( R, C, L, Q, cổng logic, khối LDO và khối PWM)
 • Thực hành hàn khò thực tế trên main
 • Áp dụng datasheet phân tích IC thông dụng trong laptop
 • Áp dụng schemaitc và boardview phân tích trình tự xuất hiện các khối nguồn trên main Dell, Hp, Lenovo, Acer, MSI
 • Thực hành đo đạt thực tế trên mainboard
 • Thực hành sửa chữa pan thực trên mainboard
 • Thực hành làm chân chipset với tool chuyên dụng thực hành đóng chipset với máy chuyên dụng
 • Kết thúc khóa làm bài kiểm tra trên mainboard thực tế.

Buổi học macbook

 • Phân tích trình tự mở nguồn trên main A1502
 • Phân tích trình tự mở nguồn trên main A1706
 • Thực hành đo đạt trên main A1502 và A1706
 • Phân tích nguyên lý hoạt động công Type C trên main A1706
 • Thực hành đo đạt thực tế cổng type C trên main A1706
 • Giới thiệu tool chuyên dụng cho Macbook
 • Thực hành làm chân chip SMC và CD3215
 • Thực hành sửa chữa pan thực tế trên mainboard
 • Kết thúc thực hành thi tổng kết khóa.

LỚP TỔNG HỢP PC – VGA TRỰC TIẾP

Buổi học PC

Ôn lại điện tử căn bản
Thực hành hàn khò trên mainboard
Phân tích trình tự xuất hiện các khối nguồn trên mainboard H61, H81, H110
Thực hành đo đạt thực tế trên mainboard
Thực hành sửa pan thực tế trên mainboard
Thực hành nạp bios và hấp chip với máy chuyên dụng
Kết thúc khóa làm bài kiểm tra thực tế

Buổi học VGA

Phân tích trình tự mở nguồn trên VGA RX
Phân tích trình tự mở nguồn trên VGA GTX
Áp dụng datasheet phân tích IC thông dụng trong VGA
Hướng dẫn đo đạt xác định vram sống chết và cách nhận biết modem Vram
Thực hành đo đạt trên Vram thực tế
Hướng dẫn làm chân Vram với tool chuyên dụng
Hương dẫn tìm bios đúng modem Vram và nạp chương trình bios
Thực hành sửa chữa thực tế VGA RX và GTX
Kết thúc khóa làm bài kiểm tra.

LỚP TỔNG HỢP PC – LAPTOP – VGA TRỰC TIẾP

Buổi học PC

Ôn lại điện tử căn bản
Thực hành hàn khò trên mainboard
Phân tích trình tự xuất hiện các khối nguồn trên mainboard H61, H81, H110
Thực hành đo đạt thực tế trên mainboard
Thực hành sửa pan thực tế trên mainboard
Thực hành nạp bios và hấp chip với máy chuyên dụng
Kết thúc khóa làm bài kiểm tra thực tế

Buổi học VGA

Phân tích trình tự mở nguồn trên VGA RX
Phân tích trình tự mở nguồn trên VGA GTX
Áp dụng datasheet phân tích IC thông dụng trong VGA
Hướng dẫn đo đạt xác định vram sống chết và cách nhận biết modem Vram
Thực hành đo đạt trên Vram thực tế
Hướng dẫn làm chân Vram với tool chuyên dụng
Hương dẫn tìm bios đúng modem Vram và nạp chương trình bios
Thực hành sửa chữa thực tế VGA RX và GTX
Kết thúc khóa làm bài kiểm tra.

Buổi học laptop

Ôn lại ĐTCB ( R, C, L, Q, cổng logic, khối LDO và khối PWM)
Thực hành hàn khò thực tế trên main
Áp dụng datasheet phân tích IC thông dụng trong laptop
Áp dụng schemaitc và boardview phân tích trình tự xuất hiện các khối nguồn trên main Dell, Hp, Lenovo, Acer, MSI
Thực hành đo đạt thực tế trên mainboard
Thực hành sửa chữa pan thực trên mainboard
Thực hành làm chân chipset với tool chuyên dụng
thực hành đóng chipset với máy chuyên dụng
Kết thúc khóa làm bài kiểm tra trên mainboard thực tế.

Chúc các bạn thành công!

LH đăng ký:

13/9, Đường Số 7, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, Tp. HCM.

Zalo, What’App: 0934 145 715 Lê Chí Công

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/TINHỌCCHÍCÔNG

No products were found matching your selection.