Sale!

Chì hàn loại tốt 0.6mm 50g

145.000 

Chì hàn loại tốt 50g

Description

Chì hàn loại tốt 50g