Lớp Tổng Hợp Laptop – Macbook Trực Tiếp

Buổi học laptop

 • Ôn lại ĐTCB ( R, C, L, Q, cổng logic, khối LDO và khối PWM)
 • Thực hành hàn khò thực tế trên main
 • Áp dụng datasheet phân tích IC thông dụng trong laptop
 • Áp dụng schemaitc và boardview phân tích trình tự xuất hiện các khối nguồn trên main Dell, Hp, Lenovo, Acer, MSI
 • Thực hành đo đạt thực tế trên mainboard
 • Thực hành sửa chữa pan thực trên mainboard
 • Thực hành làm chân chipset với tool chuyên dụng thực hành đóng chipset với máy chuyên dụng
 • Kết thúc khóa làm bài kiểm tra trên mainboard thực tế.

Buổi học macbook

 • Phân tích trình tự mở nguồn trên main A1502
 • Phân tích trình tự mở nguồn trên main A1706
 • Thực hành đo đạt trên main A1502 và A1706
 • Phân tích nguyên lý hoạt động công Type C trên main A1706
 • Thực hành đo đạt thực tế cổng type C trên main A1706
 • Giới thiệu tool chuyên dụng cho Macbook
 • Thực hành làm chân chip SMC và CD3215
 • Thực hành sửa chữa pan thực tế trên mainboard
 • Kết thúc thực hành thi tổng kết khóa.

 

LH đăng ký:

Zalo, What’App: 0934 145 715 Lê Chí Công

13/9, Đường Số 7, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, Tp. HCM.

X