Cách lấy lại, đổi mật khẩu trên MacBook khi bị quên

1. Cách lấy lại mật khẩu MacBook dùng chip Intel

Bước 1: Giữ nút nguồn để tắt thiết bị.

Bước 2: Giữ tổ hợp phím Command + R và mở thiết bị bằng nút cứng.

Nhấn tổ hợp phím Command + R

Nhấn tổ hợp phím Command + R

Bước 3: Chọn Utilities > Chọn Terminal.

Chọn Terminal

Chọn Terminal

Bước 4: Nhập “resetpassword” > Nhấn Enter.

Nhập resetpassword

Nhập resetpassword

Bước 5: Xác nhận thông tin Apple (nếu dùng bảo vệ hai lớp) > Chọn Continue.

Xác nhận thông tin Apple

Xác nhận thông tin Apple

Bước 6: Nhập code Apple gửi về > Chọn Continue.

Nhập code Apple gửi về

Nhập code Apple gửi về

Bước 7: Tiến hành đặt lại mật khẩu mới.

Đặt mật khẩu mới

Đặt mật khẩu mới

2. Cách lấy lại mật khẩu MacBook M1

Bước 1: Giữ nút nguồn để tắt thiết bị hoàn toàn.

Bước 2: Giữ nút nguồn lần nữa đến khi thiết bị hiển thị các tùy chọn.

Bước 3: Chọn Options > Chọn Continue.

Chọn Options

Chọn Options

Bước 4: Chọn Utilities > Chọn Terminal.

Chọn Terminal

Chọn Terminal

Bước 5: Nhập “resetpassword” > Nhấn Enter.

Nhập resetpassword

Nhập resetpassword

Bước 6: (Nếu máy có iCloud) Chọn Deactivate Mac > Chọn Deactivate.

Chọn Deactivate Mac

Chọn Deactivate Mac

Bước 7: Đăng nhập tài khoản iCloud > Tiến hành đặt lại mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu

Đợi thiết bị khởi động lại là bạn đã thay đổi mật khẩu MacBook thành công rồi đó!

3. Thay đổi mật khẩu MacBook từ tài khoản khác

Nếu bạn có nhiều tài khoản khác trên thiết bị của mình mà bạn còn nhớ mật khẩu của các tài khoản đó, bạn có thể sử dụng chính những tài khoản đã biết mật khẩu này để đặt lại mật khẩu cho tài khoản mà bạn đã quên.

Trường hợp này chỉ áp dụng cho việc bạn mở được thiết bị và đang sử dụng thiết bị.

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Command + Shift + Q để đăng xuất tài khoản quên mật khẩu.

Chọn tổ hợp phím để đăng xuất tài khoản

Chọn tổ hợp phím để đăng xuất tài khoản

Bước 2: Đăng nhập tài khoản khác bạn còn nhớ mật khẩu > Chọn Tùy chọn hệ thống.

Chọn Tùy chọn hệ thống

Chọn Tùy chọn hệ thống

Bước 3: Chọn Người dùng & nhóm.

Chọn Người dùng và nhóm

Chọn Người dùng và nhóm

Bước 4: Chọn mở khóa ở phía dưới bên trái.

Chọn ô mở khóa

Chọn ô mở khóa

Bước 5: Chọn tài khoản bạn đã quên mật khẩu > Nhấp vào và tiến hành đặt lại mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *