List Right Sidebar

Cài đặt lại macOS

Cài đặt lại macOS Bạn có thể sử dụng Khôi phục macOS, hệ thống khôi phục được tích hợp trên máy Mac, để cài đặt lại macOS. Khôi phục macOS giữ nguyên các tệp và cài đặt người dùng khi cài đặt lại. Quan trọng: Máy tính của bạn phải kết nối với internet để cài… Read More
X