13/9, Đường số 7, P. Linh tây, TP. Thủ Đức, Tp. HCM
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: (028) 6294 6489

Sách Bí Quyết Sửa Main PC

Sách Bí Quyết Sửa Main PC

Lời mở đầu                                                                                                                            
Chương I   

    Điện tử căn bản                                                                                                                                              

 • Nguồn điện xoay chiều                                                                                                1         

Linh kiện thụ động

 • Điện trở                                                                                                                       4
 • Tụ Điện                                                                                                                       9
 • Cuộn cảm (cuộn dây)                                                                                                  13

Linh kiện bán dẫn

 • Diot                                                                                                                             14
 • Transistor                                                                                                                     17
 • IC                                                                                                                                18
 • Mosfet                                                                                                                         19       

Hướng dẫn đo đồng hồ                                                                                                            23
Bài tập cuối chương                                                                                                                 32
Chương II
Các chức năng trên Mainboard                                                                                                34
 
Chương III
Lý thuyết nâng cao PC                                                                                                            

 • Các dạng kích nguồn                                                                                                   39

Bài tập                                                                                                                        

 • Mạch nguồn Chipset                                                                                                    42

Bài tập                                                                                                                        

 • Mạch nguồn Ram                                                                                                        48

Bài tập

 • Mạch nguồn Vcore                                                                                                      53

Bài tập

 • Mạch nguồn Clock gen                                                                                                59

Bài tập
Chương IV

 • Phân tích sơ đồ mạch và nguyên lý hoạt động main PC                                               63
 • Hướng dẫn sử dụng card testmain PT093C                                                                  65
 • Tính hiệu reset là gì?                                                                                                    68
 • Bài tập thực hành trên mianboard PC                                                                          71

                                                                                                                                   
Chương V
Những pan bênh thường gặp và cách sửa chữa main PC                                                       72
Hướng dẫn đo đạt các lệnh một số dòng SIO trên main G41, H61, H81…

 • SIO IT8718, IT8712, IT8720, IT8728 điều kiện cần khi kích nguồn                         73
 • SIO IT8620 điều kiện cần khi kích nguồn                                                                  74
 • Các modem Asus sử dụng SIO NUVOTON NCT5532 5535 5577 5579                 75
 • IT8772 thường sử dụng trên các dòng main Foxcon                                                 76
 • Hướng dẫn đo đạt IC Quản lý nguồn Vcore IC ADP0905 (Asus G41)                    77
 • Mất nguồn Vcore mainboard ASUS G31 p5kpl-am                                                  78
 • IC RT8841 ở dòng main Foxcon G31, G41 và H61 (mất Vcore)                              79
 • Giga G41M S2P mất vcore (IC Isl6312)                                                                    80
 • Asus P8p67 rev 3.0 mất vcore (IC ASP 10008)                                                         81
 • Cách đo đạt IC Vcore ISL95836 (dùng trong các dòng main Giga h61)                  82
 • Giga H61M DS2 kích tắt (pan thường gặp ở dòng main giga)                                  83
 • Main Giga B75M D3V Sutdown là reset lại                                                              85
 • Asus h61mk báo lỗi 12v (báo đỏ lên 14v và F1) trong cmos                                      86
 • Pan Asus p8h61mx rev 1.02   kích tắt                                                                                    87
 • Giga H61m DS2 B3 kích tắt không tự kích lại                                                          88
 • Giga H61M DS2 không kích được nguồn                                                                  89
 • Giga H87_D3H mất xung reset                                                                                  91
 • Giga H61M DS2 rev5.0 Chạm 3v3                                                                            92
 • Asus P5KPL AM có reset nhưng không boot                                                                        92
 • Asus H61M-K kích tắt (hướng dẫn sửa chữa)                                                           94
 • Foxcon 45CMX mất nguồn Vcore                                                                             96
 • Pan F1 các dòng main foxcon G31 G41                                                                    97
 • Giga B75_D3V kích tắt không kích lại                                                                      98
 • Main server asus Z9PE-D8 lỗi chassis                                                                        99
 • Hướng dẫn sử dụng máy nạp rom Minipro TL886                                                    100

Bạn Cần Chúng Tôi Trợ Giúp Gì?

Hãy viết những câu hỏi nhờ trợ giúp bên dưới và gửi nó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn ngay tức thì!

hoặc Gọi điện (028) 6294-6489