Khóa Solidworks căn bản

Đăng ký giảm ngay 10% học phí

CHƯƠNG TRÌNH SOLIDWORKS (thiết kế cơ bản)

Phần 1. Giới thiệu – Phác thảo 2D-3D

 1. Giới thiệu – làm quen giao diện Solidworks
 2. Khởi tạo – lưu trữ thiết kế
 3. Thao tác chuột – phím trên phần mềm
 4. Tổng quan quy trình tạo khối 3D
 5. Phác thảo – các công cụ phác thảo 2D
 6. Ràng buộc các đối tượng phác thảo
 7. Thực hành phác thảo 2D
phát thảo 2d-3d

Phần 3. Lắp ráp mô hình 3D trong mô hình Assembly

 1. Khởi tạo Assembly
 2. Các ràng buộc cơ bản trong môi trường Assembly
 3. Hiệu chỉnh lắp ráp
 4. Lắp ráp cụm chi tiết
 5. Tạo trọng tâm và xác định trọng tâm chi tiết.
Lắp ráp mô hình 3D

Phần 5 – Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

 1. Ôn tập tổng quát cuối khóa
 2. Kiểm tra cuối khóa