Khóa Học Autocad Căn Bản

Đăng ký giảm ngay 10% học phí

Nội dung chương trình khóa học AutoCAD

      Bài 1 Nhập môn Autocad

       • Giới thiệu giao diện Autocad

       • Các cách vẽ với phần mềm Autocad

       • Tạo mới tập tin bản vẽ

       • Hệ trục tọa độ vuông góc đề các

       • Lệnh Line

       • Các lệnh hỗ trợ thao tác

       • Dùng Ortho

       • Dùng Osnap

       • Các lệnh thiết lập bản vẽ  

       •  ……

    Bài 2 : Các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

      • Lệnh Rectangle – REC

      • Lệnh Circle – C

      • Cài đặt các chế độ Osnap

      • Lệnh Copy – CO

      • Lệnh Regen – RE

      • Lệnh Move – M

      •   …..

    Bài 3Các lệnh vẽ cơ bản tiếp theo

      • Lệnh Point – PO

      • Lệnh Pline – PL

      • Lệnh Polygon – POL

      • Lệnh Spline – SPL

      • Lệnh Erase – E

      • Các mẹo nhập lệnh

      • Các phương pháp bắt điểm

      •  …….

    Bài 4Các hiệu chỉnh cơ bản trong Autocad

      • Lệnh Trim – TR

      • Lệnh Extend – EX

      • Lệnh Offset – O

      • Lệnh Explode – X

      • Lệnh Array – AR

      • Các phương pháp nhập lệnh

   Bài 5Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản

      • Lệnh Ellipse – EL

      • Lệnh Arc – A

      • Lệnh Donut – DO

      • Lệnh Mirror – MI

      • Lệnh Chamfer – CHA

      • Lệnh Fillet – F

      • Lệnh Rotate – RO 

      • Lệnh Scale – SC

      • Các thao tác chọn đối tượng,….

    Bài 6Ghi văn bản – tô mặt cắt – Hình chiếu trục đo

       • Trình tự tạo văn bản

       • Lệnh Style – ST

       • Lệnh Text – T

       • Lệnh Ddedit – ED

       • Lệnh Bhatch – H

       • Lệnh Hatchedit – HE

       • Vẽ trong chế độ hình chiếu trục đo

       •   ……

    Bài 7Ghi kích thước

       • Các thao tác hỗ trợ khi vẽ

       • Ghi kích thước Autocad

       • Lệnh Qleader

       • Lệnh Psdit

       • Lệnh Stretch

       •  …..

    Bài 8Thể hiện nhiều tỉ lệ trên bản vẽ Autocad

      • Tạo kiểu kích thước

      • Thể hiện nhiều tỉ lệ trên cùng bản vẽ

   Bài 9Lớp – Layer trong Autocad

      • Tạo mới lớp

      • Các đặc tính của lớp

      • Các dạng tạo lớp

      • Các quy tắc về đường nét kiến trúc – Cơ khí

      • Lệnh Qselect

    Bài 10Khối – Block trong Autocad

       • Lệnh Block – B

       • Lệnh Insert – I

       • Định nghĩa khối

       • Lệnh Divide – DIV

       • Kết ho7p2 lệnh Div với Block

       • Lệnh Measure – ME

    Bài 11Trung tâm thiết kế ACAD Design center – Bản vẽ mẫu

      • Tập tin bản vẽ mẫu

      • Trình tự tạo tập tin bản vẽ mẫu

      • Sử dụng bản vẽ mẫu

      • Trung tâm thiết kế – Acad disign Center

      • Các phương pháp chèn đối tượng thư viện vào bản vẽ hiện hành

    Bài 12Kỹ thuật in ấn trong Autocad

       •  Phương pháp 1

       • Vẽ và biểu diễn đúng tỉ lệ

       • Tạo Layer

       •  Định dạng trang giấy

       • Thực hiện in

    Bài 13Kỹ thuật in ấn (tiếp theo)

       • Phương pháp 2

       • Tạo kiểu in riêng

       • Thực hiện in ấn

       • Xuất nhập bản vẽ

       • Các tiện ích khác

       • Mặc định cho máy in và kiểu in.

4 . Bằng cấp chứng nhận. 

   – Cấp chứng nhận đào tạo thực tế sau khi hoàn thành khóa học Autocad tại công ty có giá trị trên toàn quốc.

   –  Giới thiệu việc làm cho những Hv có nhu cầu.

HỌC PHÍ: 1.800.000đ (Bao gồm căn bản nâng cao + miển phí cài đặt phần mềm + thư viện + tài liệu + giáo trình ..)

, , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *