Fix HP Elitebook 2570P bị vô nước chạm nguồn đầu vào và mất 3v 5v căng thẳng.

Fix HP Elitebook 2570P bị vô nước chạm nguồn đầu vào và mất 3v 5v căng thẳng.

admin Không có phản hồi

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *