CTY TNHH TM DV TIN HỌC CHÍ CÔNG
214/28A Bùi Đình Túy,F12,Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: (028) 6294 6489

Địa Chỉ Liên Hệ & Bản Đồ Chỉ Dẫn

Liên hệ
CTY TNHH TM DV TIN HỌC CHÍ CÔNG
214/28A Bùi Đình Túy, Bình Thạnh
Kỹ Thuật (028) 6294 6489
Bán Hàng (028) 6258 8579
cskh@tinhocchicong.com
Giờ Làm Việc
Thứ 2-Thứ 7 08:00 - 18:00
CN & Ngày Lễ Nghỉ