89 Videos founded

Bai 43: Fix Acer G5 793 Gaming không kích được nguồn.
Bai 43: Fix Acer G5 793 Gaming không kích được nguồn.
admin

12 views Tháng Một 22, 2022

Bài 44: Fix Acer E1 571 LA B161P không lên nguồn.
Bài 44: Fix Acer E1 571 LA B161P không lên nguồn.
admin

13 views Tháng Một 22, 2022

HỌC SỬA MAINBOARD PC
HỌC SỬA MAINBOARD PC
admin

24 views Tháng Một 22, 2022

Bài 40: Fix Sony mbx223 kích ngắt mất nguồn cpu
Bài 40: Fix Sony mbx223 kích ngắt mất nguồn cpu
admin

73 views Tháng Mười Hai 26, 2021

Bài 28: Fix Asus x510UQ giật hình.
Bài 28: Fix Asus x510UQ giật hình.
admin

338 views Tháng Mười 12, 2021

Bài 27: Phân tích các khối nguồn dòng mainboard thế hệ 9 10.
Bài 27: Phân tích các khối nguồn dòng mainboard thế hệ 9 10.
admin

256 views Tháng Chín 27, 2021

Disable RAM onboard Asus K451L S451
Disable RAM onboard Asus K451L S451
admin

173 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus K50IJ X5DIJ r2.1 r2.0 r2.2 r2.3 r2.4 r2.6
Disable RAM onboard Asus K50IJ X5DIJ r2.1 r2.0 r2.2 r2.3 r2.4 r2.6
admin

294 views Tháng Chín 22, 2021

Disable_RAM_onboard_Asus_K550J_X550JD
Disable_RAM_onboard_Asus_K550J_X550JD
admin

130 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus N551JK
Disable RAM onboard Asus N551JK
admin

136 views Tháng Chín 22, 2021

Disable_RAM_onboard_Asus_Q302L_TP300LA_r2.0
Disable_RAM_onboard_Asus_Q302L_TP300LA_r2.0
admin

246 views Tháng Chín 22, 2021

Disable_RAM_onboard_Asus_S301LA_r2.0_r2.2
Disable_RAM_onboard_Asus_S301LA_r2.0_r2.2
admin

141 views Tháng Chín 22, 2021

Conversion sony mbx-266 dis to uma
Conversion sony mbx-266 dis to uma
admin

355 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus s400ca rev 2.1
Disable RAM onboard Asus s400ca rev 2.1
admin

260 views Tháng Chín 22, 2021

Convert Sony MBX-268 MBX-269 HK5 HK6
Convert Sony MBX-268 MBX-269 HK5 HK6
admin

132 views Tháng Chín 22, 2021

Dis Ram onboard Asus TP500LN 2.0
Dis Ram onboard Asus TP500LN 2.0
admin

175 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1
Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1
admin

131 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus UX32V UX32VD r2.1 r2.2 r2.4
Disable RAM onboard Asus UX32V UX32VD r2.1 r2.2 r2.4
admin

220 views Tháng Chín 22, 2021

Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1
Disable RAM onboard Asus U38N U38DT r2.0 r2.1
admin

130 views Tháng Chín 22, 2021

Convert Vga Toshiba C805 C800 BY3 BY4
Convert Vga Toshiba C805 C800 BY3 BY4
admin

126 views Tháng Chín 22, 2021