69 Videos founded

Replace Asus B360 socket and the result is perfect for customers to receive and use.
Replace Asus B360 socket and the result is perfect for customers to receive and use.
admin

14 views Tháng Chín 12, 2021

Muốn sửa được mainboard máy bộ hãy xem video này.
Muốn sửa được mainboard máy bộ hãy xem video này.
admin

16 views Tháng Chín 12, 2021

Đóng socket main GA Z68 thành công 100% Full clip
Đóng socket main GA Z68 thành công 100% Full clip
admin

10 views Tháng Chín 12, 2021

Hướng dẫn thay thế mosfet đôi trong mainboard.
Hướng dẫn thay thế mosfet đôi trong mainboard.
admin

10 views Tháng Chín 12, 2021

Giới thiệu những quyển sách của chuyên viên phần cứng LÊ CHÍ CÔNG.
Giới thiệu những quyển sách của chuyên viên phần cứng LÊ CHÍ CÔNG.
admin

15 views Tháng Chín 12, 2021

Sửa thành công VGA GTX 970 chạm 12v
Sửa thành công VGA GTX 970 chạm 12v
admin

22 views Tháng Chín 6, 2021

Fix VGA P106 mất lệnh EN điều khiển
Fix VGA P106 mất lệnh EN điều khiển
admin

24 views Tháng Chín 6, 2021

Sửa vga cỏ GV420 mất nguồn (Fix the GV420 grass vga without power)
Sửa vga cỏ GV420 mất nguồn (Fix the GV420 grass vga without power)
admin

21 views Tháng Chín 6, 2021

Fix VGA HIS R7 370 lúc chạy lúc không.
Fix VGA HIS R7 370 lúc chạy lúc không.
admin

24 views Tháng Chín 6, 2021

Giới thiệu nội dung sách Giải Pháp Học Sửa Main PC.
Giới thiệu nội dung sách Giải Pháp Học Sửa Main PC.
admin

38 views Tháng Chín 4, 2021

Đã có sách giải pháp sửa mainboard laptop.
Đã có sách giải pháp sửa mainboard laptop.
admin

34 views Tháng Chín 4, 2021

Dis Ram Asus UX32VD
Dis Ram Asus UX32VD
admin

17 views Tháng Chín 4, 2021

Disable RAM onboard Asus UX51VZ r2.0
Disable RAM onboard Asus UX51VZ r2.0
admin

25 views Tháng Chín 4, 2021

Disable RAM onboard Asus VivoBook S551LA S551LB r1.1 r2.1 r2.2
Disable RAM onboard Asus VivoBook S551LA S551LB r1.1 r2.1 r2.2
admin

19 views Tháng Chín 4, 2021

Giới thiệu các khóa học VGA trực tuyến trên kênh youtube.
Giới thiệu các khóa học VGA trực tuyến trên kênh youtube.
admin

54 views Tháng Chín 4, 2021

Giới thiệu các khóa học Laptop trực tuyến trên kênh youtube.
Giới thiệu các khóa học Laptop trực tuyến trên kênh youtube.
admin

23 views Tháng Chín 4, 2021

Giới thiệu các khóa học PC trực tuyến trên kênh youtube.
Giới thiệu các khóa học PC trực tuyến trên kênh youtube.
admin

58 views Tháng Chín 4, 2021

How to fix clear me bios.
How to fix clear me bios.
admin

41 views Tháng Chín 3, 2021

Máy cấp nguồn đa năng loại tốt cho laptop.
Máy cấp nguồn đa năng loại tốt cho laptop.
admin

24 views Tháng Chín 3, 2021

So sánh card test main tl40s và kqccpet6.
So sánh card test main tl40s và kqccpet6.
admin

20 views Tháng Chín 3, 2021